Badania sportowe - Gabinet Medycyny Sportowej Bielsko-Biała

 

Badania lekarskie dla sportowców i osób amatorsko uprawiających sport obejmują:

1. Wstępne badania lekarskie
- w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu

 

2. Okresowe badania lekarskie
- w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu

 

 

 

 • Zakres badań:

Zakres badań lekarskich - Badania wstępne

 

W naszym gabinecie medycyny sportowej w Bielsku-Białej wykonujemy następujące badania wstępne sportowców i osób amatorsko uprawiających sport:

 1. pomiary antropometryczne,
 2. próbę wysiłkową,
 3. badanie elektrokardiograficzne,
 4. badanie ogólne moczu, OB, morfologię, glukozy w surowicy,
 5. konsultację laryngologiczną,
 6. konsultację okulistyczną,
 7. konsultację neurologiczną,
 8. EEG,
 9. badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa,
 10. badanie spirometryczne,
 11. konsultację psychologiczną.

Zakres badań lekarskich - Badania okresowe 

 

Wszystkich sportowców oraz osoby amatorsko uprawiające dana dyscyplinę sportową zachęcamy do badań okresowych w naszym gabinecie medycyny sportowej w Bielsku-Białej. Wykonujemy następujące badania okresowe sportowców i osób amatorsko uprawiających sport:

1.    Badania okresowe co 6 miesięcy:

 • Pomiary antropometryczne
 • ogólne badanie lekarskie.

2.    Badania okresowe wykonywane co roku:

 • próba wysiłkowa
 • badanie EKG spoczynkowe
 • badanie ogólne moczu, OB, morfologię krwi obwodowej
 • oznaczanie stężenia glukozy w surowicy krwi
 • badanie spirometryczne.

3.    Co 2 lata wykonuje się badania okresowe sportowców i osób amatorsko uprawiających sport:

 • konsultację laryngologiczną
 • konsultację okulistyczną
 • konsultację neurologiczną
 • badanie elektroencefalograficzne - EMG
 • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa
 • badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • konsultacja psychologiczna.

 

3. Kontrolne badania lekarskie
- w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym uraz głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności, nokautu i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie dla sportowców składają się z:

1.Ogólnego badania lekarskiego.

2.Badania specjalistycznegobadania diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>